S diétou je treba začať v obchode. Čo si nekúpime, to nemôžeme zjesť.