Premôcť nesprávne návyky ide len dnes, nie až zajtra.