Zasej myšlienku, zožneš čin. Zasej čin, zožneš návyk.