Podstata ľudského bytia je v pohybe. Úplný pokoj znamená smrť.