Nikdy nie je príliš neskoro začať so zdravým spôsobom života.